Muzikinė – literatūrinė popietė „Motulės kalneliuos, motulės namuos…“

Gegužės 5 d.  Švč. Antano Paduviečio bažnyčioje  Aukštelkėje po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Tomas Ūksas, koncertavo  Šiaulių rajono mėgėjų meno kolektyvai: Bridų filialo Aukštelkės moterų vokalinis  ansamblis „ŠERMUKŠNĖLĖ“, Ginkūnų filialo vyrų vokalinis ir mišrus choras „ŠALTINIS“ ( kolektyvų vadovė Birutė Andriukaitienė, koncertmeisterė Jūratė Narvilienė). Koncertą vedė Nijolė Girniuvienė. Gražiausios dainos ir eilės buvo skiriamos motinoms. Po koncerto visos moterys, mamos pagerbtos tulpių žiedų puokštėmis, kurias įteikė bendruomenės „AUKŠTARŪŽĖ“ nariai.

 

Birutė Andriukaitienė