Pristatyti 2018 metais Šiaulių rajono savivaldybės dalinai finansuoti leidiniai

Jau penktąjį kartą Šiaulių rajono savivaldybės visuomeninė kultūros taryba sukviečia knygos mylėtojus, kultūros ir meno žmones į tradicinę popietę, kurioje pristatomi Šiaulių rajono savivaldybės lėšomis finansuoti nauji leidiniai. Šį kartą šventė vadinosi – „Knyga – tai pats savęs išsiilgęs žmogus“ (P. Vaičiūno žodž.).

Šventėje pirmąjį leidinį pristatė ŠRSKC mėgėjų teatro „Mozaika“ (vad. P. Valskys) dalyvė, mokytoja Nida Lukaitė. Ji išsamiai papasakojo, kaip gimė iškiliajai Lietuvos asmenybei, aktorei Agnei Gregorauskaitei skirtas Leontinos Valskienės išleistas kalendorius „Begalinis tikėjimas teatru“. Aktorė Agnė Gregorauskaitė yra įžymaus Lietuvos ekonomisto, hab. m. dr. Marijono Gregorausko ir labai garsios, pirmosios Lietuvos moters, profesionalios teatro režisierės, kuršėniškės Kazimieros Kymantaitės dukra. Ji yra suvaidinusi per šimtą spektaklių Nacionaliniame dramos teatre. Apie Agnę Gregorauskaitę priminė parodytas videosiužetas (aut. Z. Ripinskis ir S. Barasa). 2018 metais Agnė Gregorauskaitė šventė savo aštuoniasdešimtąjį jubiliejų, todėl ir buvo sugalvota išleisti jai skirtą kalendorių.

Antrasis šventėje pristatytas leidinys – žurnalas „Padubysio kronikos“, kurio redaktorius yra Šiaulių rajono Garbės pilietis, profesorius Vytenis Rimkus. Rimantas Gorys, vienas iš žurnalo leidėjų, papasakojo, jog kasmet išleidžiami du „Padubysio kronikų“ numeriai. Abu šie leidiniai akcentuoja Valstybės šimtmečio aktualijas, Sąjūdžio trisdešimtmečio paminėjimą.

Trečioji pristatyta knyga – Vytauto Kirkučio „100 laisvės paminklų“. Ją pristatė ŠRSKC vaikų ir jaunimo teatro „Ikaras“  (vad. L. ir P. Valskiai) mažieji aktoriukai, suvaidindami keletą įštraukų iš šios knygos.

Jaunoji rašytoja Emilija Pliuščikaitė savo knygoje „Juodoji fazė“ nagrinėja jauno žmogaus virsmą į asmenybę. Ji dėkinga savo mokytojai Vitai Šventickienei už visapusišką palaikymą leidžiant šią knygą, o taip pat tarė padėkos žodžius Šiaulių rajono visuomeninei kultūros tarybai už skirtą dalinį knygos išleidimo finansavimą.

Ginkūniškis skulptorius, akmentašys Jonas Vaicekauskas pristatydamas savo antrąją knygą „Pasivaikščiojimas“ prisipažino, jog noras rašyti vis didėjo, gavus įvairių leidinių redaktorių įvertinimus savo kūrybai.

„Kai nustoji akmenį kalti, tai kyla noras rašyti,“ – kalbėjo Jonas Vaicekauskas.

Janina Banienė ir profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Giedrė Čepaitienė pristatė tremtinių atiminimų knygą „Mus vežė belangiais traukiniais“. Tai kuršėniškių tremtinių ir buvusių politinių kalinių išgyvenimais ir baisiais tremties atsiminimais paremta tikra gyvenimiška istorija.

Dar vienas tą popietę pristatytas leidinys – tai fotoalbumas „Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“. Jis išleistas įgyvendinant projektą „Šiaulių rajono indentitetas“. Projekto vadovai – Ineta Navickaitė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja ir Tomas Vaitkus, Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas pažymėjo, jog rengiant šį projektą buvo norima pakviesti rajono gyventojus įsijungti į šį projektą pristatant nuotraukas ir vaizdus, pasakojančius apie Šiaulių rajono žymias vietas, tradicijas ir jų puoselėjimą. Fotoalbumui buvo atsiųsta per 500 nuotraukų iš kurių atrinktos 87. Albumą puošia dvidešimties autorių nuotraukos.

Fotoalbumo „Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“ sudarytoja ir redaktorė profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Džiuljeta Maskuliūnienė pažymėjo, kad albumo sudarymo užduotis diktavo savo sąlygas – nebuvo taip svarbu žiūrėti į nuotraukos meniškumą, bet rūpėjo pasižiūrėti, kokie yra tie ženklai, kuriuos, siųsdami nuotraukas, atspindėjo tie patys rajono gyventojai.

Apie pomėgį fotografuoti prisipažino Meškuičių Šv. Vysk. Stanislovo parapijos klebonas kun. Vytautas Ripinskis, kuris pateikė nemažai įspūdingų nuotraukų, padarytų skraidyklės pagalba.

Fotoalbumas „Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“ plačiai bus pristatytas šią vasarą Dirvonėnų amatų šventės metu.

Visuomeninės kultūros tarybos pirmininkė Jovita Lubienė pažymėjo, jog per 16 metų, kai įkurta Visuomeninė kultūros taryba, dalinai finansuoti 85 leidiniai ir 8 kompaktinės plokštelės, tam skirta ir išdalinta apie 165000 Lt , o per pastaruosius ketverius metus 11900 eurų.

Kūrėjus sveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Mačiulis, administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, LRS Pirmininko pirmosios pavaduotojos R. Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, visiems leidinių autoriams padovanojusi po Kovo 11-osios akto kopiją..

 

 

Zigmas Ripinskis

(Gautas sutikimas viešinti)

Foto akimirkos Zigmo Ripinskio ir Petro Valskio