ŠRSKC Ginkūnų mišrus choras „ŠALTINIS“ koncertavo Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje

Praeitą sekmadienį vasario 3 d. po šv. mišių, kurių metu buvo pagerbtas Šv. Blažiejus , Ginkūnų  mišrus choras „ŠALTINIS“ pristatė savo koncertinę programą. Skambėjo Juozo Gudavičiuas Ksavero Sakalausko – Vanagėlio „Kur giria žaliuoja“ , lietuvių liaudies daina aranžuota Andriaus Kulikausko „Giedu dainelę“ bei užsienio kompozitorių bažnytinė ir  pasaulietinė muzika. Parapijos klebonas Saulius Paliūnas dėkojo chorui už skambias dainas. Skaityti toliau