Advento vakaras ,,Rieda metų ratas…“

Ir tu gali išgirsti …

Kaip šnara angelų sparnai…

Kaip kepa krosnyje meduoliai…

Kaip atveria duris gerumas…

Kaip tavęs laukia Kalėda…

Adventas – metas įprasminti laiką, išreikšti gerumą, dalytis juo tarsi duona. Šį laikotarpį pasitikti ir gyventi su neskubėjimu ir gerumu, tiesiog pabūnant, klausantis muzikos, dalijantis geromis emocijomis, šypsenomis ir dovanomis.

Jauki atmosfera prie advento vainiko, uždegtų žvakių Bridų kultūros namų salėje sukvietė kaimo gyventojus ir jų svečius į tradicinį advento vakarą ,,Rieda metų ratas…“ artimam kaimyniškam bendravimui. Vakaro metu aktoriaus Juozo Bindoko pasakojami nutikimai ir dzūkiški postringavimai bei Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos kanklininkių ansamblio ir jų vadovės Elenos Ralienės parengta muzikinė programa skleidė ramybės ir susikaupimo nuotaiką, advento dvasią, žadinančią viltį tirštėjančios tamsos apgaubtoje žemėje vėl džiaugtis užgimstančia Pasaulio Šviesa. Renginį vedė Bridų meno vadovė R.Šiškuvienė.
Pasibaigus programai susirinkusieji dar nesiskirstė, vaišinosi savo pačių keptais meduoliais, šližikais ir spanguolių kisieliumi. Advento vakaras atnešė į kaimą visų laukiamų švenčių dvasią.

Sustokime, pailsėkime, įsiklausykime į save ir palinkėkime savo artimajam laimės bei ramybės… Imant pildosi delnai, duodant – širdis. Dalinkimės gerumu…

 

ŠRSKC Bridų filialo informacija