ŠRSKC politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Tremties varpai“ 30 – mečio jubiliejaus minėjimas

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kuršėnų skyriaus choras „Tremties varpai“ 2018 m. lapkričio 17 dieną šventė savo trisdešimties metų jubiliejų. Renginio vedėjas Zenonas Gestautas trumpai apžvelgė istoriją.  Choras susikūrė 1988 metais. Jam vadovavo šios vadovės: Dangirutė Stankienė, Birutė Jarošienė, Jovita Bražukienė. Apie pirmuosius žingsnius papasakojo ilgametė dainininkė Eugenija Dragūnienė. Visą gyvavimo laiką choras ištikimai dalyvauja LKPT dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, tremtinių sąskrydyje  „Su Lietuva širdy“, kasmet vykstančiame Ariogaloje, Kuršėnų miesto ir rajono šventėse. Choras taip pat  bendrauja su daugeliu Lietuvos  tremtinių chorų.

Šventės proga „Tremties varpų“ choristus, vadovus pasveikino, už nuoširdų  darbą, aktyvią kultūrinę veiklą padėkojo LR Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė. Šiaulių rajono savivaldybės  Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus  įteikė Šiaulių rajono savivaldybės  mero Antano Bezaro padėkas. Spalvingomis puokštėmis, dovanėlėmis, padėkos raštais pradžiugino daugelio širdis Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras, giminės, artimieji, kiti kolegos choristai, grupės „Tykiai“ jaunieji atlikėjai.  Jausmingais prisiminimais pasidalino buvusi ilgametė choro vadovė Birutė Jarošienė.

Skambiomis, lyriškomis dainomis savo šventę pradėjo kuršėniškių tremtinių choras. Jo  vadovė –   Jovita Bražukienė, koncertmeisterė – Danutė Streckienė.  Kuršėniškius kolegas ir  visus gausiai susirinkusius žiūrovus pasveikino iš Šiaulių miesto kultūros centro buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras “Tremtinys“ (vad. Romaldas Pečeliūnas), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė) ir  Radviliškio miesto kultūros centro buvusių tremtinių ir politinių kalinių choras „Versmė“ (vad. Rasa Gasiūnienė).

Nuotaikingai šventę užbaigė jungtinis choras.

ŠRSKC „Tremties varpų“ choristai dėkoja Pavenčių mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei Janinai Banienei ir bendruomenei, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro administracijai, darbuotojams už pagalbą, palaikymą, dovanas, už nuoširdų rūpestį.