Raudėnų seniūnijoje vyko edukacinių žaisliukų gamyba pagal projektą „Kartu mes jėga 2018“

Lapkričio 27/29 dienomis Raudėnų seniūnijoje vyko edukaciniai užsiėmimai. Kartu su Raudėnų filialo darbuotojais susirinkę bendruomenių nariai gamino Kalėdines dekoracijas, žaisliukus.

Kalėdinių žaisliukų gamyba virto maloniu procesu, leidžiančiu pasinerti į kūrybinę veiklą, atsipalaiduoti, atitrūkti nuo dienos rūpesčių ir pajusti artėjančią Kalėdinę dvasią, o gautas rezultatas – puikus puošybos elementas žiemos šventėms, Kalėdinei eglutei. Skaityti toliau

Edukacija „Popieriaus kelias“ Ginkūnuose

Ginkūnų lopšelis-darželis dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuotoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje „Lietuva mokosi: Iš praeities į ateitį“.  Lopšelis-darželis jau daug metų bendradarbiauja su ŠRSKC Ginkūnų filialu, tad šį kartą bendruomenę pakvietė į kultūros centrą. „Pelėdžiukų“ grupės mergaitės: Barbora, Kamilė, Luka, Kornelija ir Smiltė, kartu su vyresniąja meninio ugdymo mokytoja Nijole Zapalskiene visus susirinkusius mokė nuotaikingų dainelių. Meninio ugdymo mokytoja Giedrė Pipinytė-Gurskienė, kartu su mergaitėmis vedė edukaciją „Popieriaus kelias“. Visi džiaugiamės savo darbais ir linksmai praleistu laiku. Dėkojame Ginkūnų darželio-lopšelio darbuotojams už gražų bendradarbiavimą. Skaityti toliau

Dvidešimt metų nenutrūkusi dainų pynė

Paskutinį lapkričio šeštadienį Šakynos filialo Žarėnų salės moterų vokalinis ansamblis savo gerbėjus ir draugus pakvietė į regioninę vokalinių ansamblių šventę.

Šiais metais moterų ansamblis švenčia savo dvidešimtmetį, todėl visi svečiai ir gerbėjai rinkosi su gėlėmis ir dovanomis. Buvo prisiminta kolektyvo susikūrimo pradžia. Pirmoji vadovė buvo Sandra Banevičienė. Iš tuometinio ansamblio dabar dainuoja tik Šakynos filialo renginių organizatorė Sigita Butvidienė ir Daiva Vaitkutė. Šventės proga buvo prisimintos ir buvusios dainininkės, ir buvęs a.a. vadovas Jonas Gintauskas.

Pasveikinti dainininkių atvyko Šiaulių rajono savivaldybės vicemeras A.Mačiulis, Šiaulių rajono tarybos narys R.Norkus, Šiaulių rajono kultūros centro direktorė J.Lubienė, Šakynos seniūno pavaduotoja R.Gedminienė, Žarėnų bendruomenės pirmininkė J.Gedaminskienė.  Renginių organizatorei S. Butvidienei ir meno vadovui A.Giedrai buvo įteikti Šiaulių rajono administracijos kultūros skyriaus padėkos raštai, ansamblio dainininkėms Šiaulių rajono kultūros centro padėkos. Visi sveikintojai linkėjo kolektyvui ilgų gyvavimo metų, skambių dainų. Skaityti toliau

Kužių miestelio neįgaliųjų padalinio ataskaitinis susirinkimas

Lapkričio 24 d. – krentant pirmosioms snaigėms,  į Kužių seniūnijos salę rinkosi Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kužių padalinio nariai. Kaip ir kasmet tokiu laiku, rengiamas ataskaitinis susirinkimas.

Šventę pradėjo Kužių moterų ansamblis „Ringuva“ ir liaudiškos muzikos kapela „Susiedai“ (Vad. K. Lučinskaitė). Tylos minute pagerbti anapilin iškeliavę kužiškiai. Neįgaliųjų padalinio pirmininkė Palmira Parnarauskienė pristatė ataskaitą už praėjusius metus, o šiais metais švenčiantiems jubiliejus, įteiktos simbolinės dovanėlės. Pasidalinta džiaugsmais ir rūpesčiais. Ypatingai džiaugtasi nariais, kurie dalyvauja įvairiose veiklose. P. Parnarauskienė paskatino dar aktyviau įsijungti į dienos užimtumo programą. Skaityti toliau

ŠRSKC politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Tremties varpai“ 30 – mečio jubiliejaus minėjimas

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kuršėnų skyriaus choras „Tremties varpai“ 2018 m. lapkričio 17 dieną šventė savo trisdešimties metų jubiliejų. Renginio vedėjas Zenonas Gestautas trumpai apžvelgė istoriją.  Choras susikūrė 1988 metais. Jam vadovavo šios vadovės: Dangirutė Stankienė, Birutė Jarošienė, Jovita Bražukienė. Apie pirmuosius žingsnius papasakojo ilgametė dainininkė Eugenija Dragūnienė. Visą gyvavimo laiką choras ištikimai dalyvauja LKPT dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, tremtinių sąskrydyje  „Su Lietuva širdy“, kasmet vykstančiame Ariogaloje, Kuršėnų miesto ir rajono šventėse. Choras taip pat  bendrauja su daugeliu Lietuvos  tremtinių chorų.

Šventės proga „Tremties varpų“ choristus, vadovus pasveikino, už nuoširdų  darbą, aktyvią kultūrinę veiklą padėkojo LR Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė. Šiaulių rajono savivaldybės  Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus  įteikė Šiaulių rajono savivaldybės  mero Antano Bezaro padėkas. Spalvingomis puokštėmis, dovanėlėmis, padėkos raštais pradžiugino daugelio širdis Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras, giminės, artimieji, kiti kolegos choristai, grupės „Tykiai“ jaunieji atlikėjai.  Jausmingais prisiminimais pasidalino buvusi ilgametė choro vadovė Birutė Jarošienė. Skaityti toliau

Koncertas – vakaronė ,,Po darbų…“ Briduose

Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.  ( M.K.Čiurlionis)

Šeštadienio vakarą visi Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bridų filialo  meno mėgėjai ir jų gerbėjai skubėjo į trečiąjį susibūrimą Briduose,  koncertą vakaronę ,,Po darbų…“

Visus linksmino ir patys linksminosi, nuotaikingas akimirkas dovanojo Bridų filialo meno mėgėjų kolektyvai: Aukštelkės moterų vokalinis ansamblis ,,Šermukšnėlė“, vad. B.Andriukaitienė, solistė R.Šiškutė iš Bridų, vad. R.Šiškuvienė, Bridų armonikininkai, vad. N.Girniuvienė, Gegužių moterų vokalinis  ansamblis ,,Gegužė“, vad. L.Petkuvienė, Gegužių moterų a capella grupė ,,Meilė muzikai“, vad. L.Petkuvienė, Pakapės romansų atlikėjų grupė ,,Vėjūnė“, vad. J.Muliarčikas, Pakapės stilizuota kapela, vad. J.Muliarčikas, Voveriškių moterų vokalinis duetas, vad. D.Kembrienė, Voveriškių moterų vokalinis ansamblis ,,Vovingė“, vad. D.Kembrienė. Skaityti toliau