Rasos – Joninių šventė Briduose

Kasmet apie birželio 21 – 24 dienas  Lietuvoje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis. Lietuviai šiuo metu  švęsdavo Rasų šventę. Vėliau, į  Lietuvą  atėjus krikščionybei, šventė sutapatinta su Šv. Jono varduvėmis.   „Rasos šventė simbolizuoja  gyvenimą, o Joninės – tai tik varduvės“(  Etnologė D. Šeškauskaitė).

Rasos šventė švenčiama, kada saulė Lietuvoje aukščiausiame taške ir vienoje linijoje su žeme. Būtent tą  dieną   saulė  aktyvesnė, nes ji arčiau žemės. Tuo metu buvo garbinama saulė. Jai dėkojama už šilumą, šviesą, prašoma jos kuo daugiau šviesti. Ši diena ne veltui buvo vadinama Rasos švente, nes būtent tą dieną iškrisdavo pirmoji rasa. Mūsų senoliai šią šventę švęsdavo  jau nuo gegužės 25 dienos.

Neaplenkė ši  jau tradicine tapusi  šventė ir  Bridų.  Pavakare kaimo gyventojai  ir svečiai būriavosi prie kaimo kryžiaus.  Sunykus senąjam, pastatytas  naujas. Naująjį  kaimo kryžių pašventino  Pransiškonų vienuolyno vienuolis  Severinas. Praeities prisiminimais dalijosi vienas vyriausių ir gerbiamiausių kaimo senbuvis  V.Jokubaitis. Bendruomenės , kultūros , bibliotekos darbuotojų darbais  pasidžiaugė ir susirinkusiuosius pasveikino Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas A.Mačiulis. Armoniką  virkdė  Bridų armonikierė  Z. Atstopienė. Renginio vedančioji  meno vadovė R.Šiškuvienė  kartu su  visais  sudainavo dainą ,,Giminės”.

Šventė  toliau tęsėsi  gražiąjame Bridų parke. Vakaro vedančioji renginių organizatorė N. Girniuvienė priminė paparočius, apeigas, burtus. Ąžuolo vainikais vainikuoti  Jonai, Janinos, Rasos, Joanos. Folklorinio ansamblio ,, Rugelis “meno mylėtojų ir jų vadovių O. Baranauskienės  ir R. Jurgaitienės  atliekamos  dainos, šokami liaudies šokiai,rateliai, žaidimai įtraukė vakaro dalyvius  į bendrą šėlsmą. Prisiminimų valsą  buvusio  armonikieriaus  P. Griniaus  mirimo metinių paminėjimo proga sugrojo  jo bendražygė  armonikierė  Z. Atstopienė. Pakiliai nuotaikai nuteikė  jaunosios  Bridų dainininkės  R. Šiškutės dainos. Vakarą  vainikavo  populiarios muzikos atlikėjo  P. Stalionio  koncertas.

Prie įspūdingo laužo buvo vaišinamasi Rasų sriuba, Jonų pyragais, Joanų arbata. Naktišokiai po žvaigždėmis  tęsėsi  iki vėlumos.

Dėkojame prie  šios šventės  įgyvendinimo  prisidėjusiems  Šiaulių  VPK policijos pareigūnams  Tomui Jagučiui ir Robertui Dirvonskiui už tinkamo ąžuolo  suradimą ir padovanojimą bei  transportavimą, medžio drožėjui  A. Bitinui už kryžiaus padarymą, UAB ,,Pušų paunksmė” vadovui  R.Pociui už  dovanotą  laužą, Šiaulių rajono savivaldybės  kultūros centrui  už koncerto įgarsinimą,  ūkininkėms  G, Mikalauskienei  ir R. Šiškuvienei už sūrius, J. Zimbienei , R.Gaigalienei, būriui kaimo vaikų už pagalbą pasiruošiant  šventei.  Šventinį  koncertą  finansavo  asociacijos ,,Bridų bendruomenė”  laimėtas projektas  ,, Keisdamiesi keičiame”.

 

Rasa  Šiškuvienė

ŠRSKC Bridų  filialo  informacija