Meškuičiuose paminėta Gedulo ir vilties diena

Birželio 14-oji ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, vilties sugrįžti į tėvynę, vilties išvysti savo artimuosius. Viltis palaikė tremtinius ir kalinius sunkiausiais, juodžiausiais jų gyvenimo metais, suteikė jėgų ir tvirtybės. Buvę Sibiro tremtiniai, jų draugai Meškuičių kultūros namuose žiūrėjo filmuotą medžiagą apie savo  krašto istoriją, kurią surinko ir pateikė Rimtautas Gendvilas. Neįgaliųjų vokalinis ansamblis ,,Viltis“ atliko dvi puikias dainas, kurios sugraudino ne vieną. Seniūnė J. Baškienė linkėdama tvirtybės ir sveikatos, įteikė Meškuičių parapijos klebono išleistas knygutes apie Meškuičių šv. Stanislovo bažnyčią. Gimnazija visus minėjimo svečius nuvežė į Kryžių kalną, mėginome  surasti 1991 metais meškuitiečių atneštą kryžių. Prisiminta daug  skaudžių ir daug gražių akimirkų.

Laikas gydo, žaizdos užgyja, skausmas praeina, tačiau atmintis neturi jausmų. Svarbu meilė, viltis ir tikėjimas, atsakomybė ir atmintis.

Loreta Morkūnienė

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo informacija