Kraštiečių susitikimas

Kaip erdvių plačiųjų mažas paukštelis, gimtinės pasiilgęs sugrįsta namo.

Taip ir žmogui, jei brangus šis kampelis, praeitis neleidžia nutolti nuo jos….

Gegužės 26 dieną, Paežerių dvare rinkosi kraštiečiai į susitikimą  „ Sugrįžimai į praeitį“. Žmonės atvyko iš įvairių Lietuvos kampelių kažkada gyvenę Raudėnų seniūnijoje, Budvydžių, Juozapavos, Paežerių, Vileišių ir Pušilių kaimuose. Šventės metu buvo priminta trumpa susitikimų istorija, nes kraštiečiai rinkosi jau penktą kartą. Šventė prasidėjo nuotaikingu koncertu. Muzikos kalba dalyvius sveikino duetas iš Kužių, Vitalija ir Kristina, duetas iš Raudėnų Kotryna ir Deimantė, Raudėnų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „ Jaunimėlis“ vad. A. Aušbikavičius. Šventės dalyvius pasveikino Roma Kybartienė, jau penktą kartą sukvietusi buvusius gyventojus į savo gimtinę, Raudėnų parapijos klebonas Alionidas Budrius, Raudėnų seniūnijos seniūno pavaduotojas Vidmantas Lubys, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorė Jovita Lubienė, asociacijos „ Dirvonėnų pasaga“ pirmininkė Birutė Sutkienė. Šventės metu buvo paminėta „ Kaimynų diena“, nes susirinko gretimų kaimų kaimynai. Sušildę savo širdis prisiminimais apie praeitį dar ilgai vakarojo  Nelindos ežero pakrantėje, planavo susitikti dar kartą 2020 metais.

 

Loreta Aušbikavičienė

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Raudėnų filialo informacija