Didysis metinis rajono humoro grupių suvažiavimas „Juoktis sveika, juoktis reikia“ Šakynos filiale

SONY DSC

Juokas – tarsi saulė: jis išveja žiemą iš žmogaus širdies, diena be juoko – išvaistyta diena.  Juoktis sveika. Besijuokiantis žmogus atrodo simpatiškesnis ir mielesnis. 2018 m. balandžio 6 d. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialo Žarėnų salėje vyko didysis metinis rajono grupių suvažiavimas „Juoktis sveika, juoktis reikia“. Gausiai susirinkusius žiūrovus linksmino septynios humoro grupės iš Šiaulių rajono – ŠRSKC Šakynos filialo humoro grupė „Pirmadienis“, vadovas Rimantas Mickevičius, ŠRSKC Gruzdžių filialo ir bibliotekos humoro grupė „Šlangos šaika“, vadovas Marius Tarasevičius, ŠRSKC Šakynos filialo Žarėnų salės humoro grupė „Epidemija“, vadovė Sigutė Butvidienė, Micaičių bendruomenės humoro grupė „Kaimynės“, vadovė Irena Kaselienė, ŠRSKC Bazilionų filialo Gilvyčių humoro grupė „Gilvieta“, vadovė Rimutė Janaitienė, Kuršėnų neįgaliųjų sporto klubo humoro grupė „Atgaiva“, vadovė Elena Adomaitienė ir svečiai iš Šeduvos kultūros ir amatų centro humoro grupė „Sprandžina“, vadovė Izolina Staniulienė.

Pa­si­ta­ru­si ko­mi­si­ja, ku­riai va­do­va­vo Šiau­lių ra­jo­no savivaldybės kul­tū­ros cent­ro vyriausiasis režisierius Ze­no­nas Ges­tau­tas (na­riai – Žarėnų salės moterų klubo narės Birutė Mikalauskienė ir Eugenija Barakauskienė) nu­spren­dė įver­tin­ti ir ap­do­va­no­ti vi­sas hu­mo­ro šven­tė­je „Juok­tis svei­ka, juok­tis reikia“ nominacijomis ir viena grupę išrinkti geriausia. 2018 metų geriausia rajono humoro grupe tapo Žarėnų salės humoro grupė „Epidemija“, vadovė S. Butvidienė. Šventėje dalyvavusiai Šeduvos kultūros ir amatų centro humoro grupei „Sprandžina“ įteikta Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro padėka.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems ir prisidėjusiems prie nuostabios šventės.

Sigita Butvidienė

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Šakynos filialo informacija

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC