GEGUŽIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ŠVENTIŠKAI PAMINĖJO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETĮ

20180210_141831Lietuva iš paukščio skrydžio

Kur šiandieną tu skrendi?

Kito mąsto, kito dydžio

Ir kitais sparnais didi.

Tu kaip ant karalių delno

Vėl karališkai didi                    B. Brazdžionis

Iškilmingas minėjimas- koncertas ,,Geltona žalia raudona‘,skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui prasidėjo Lietuvos Respublikos vėliavos pakėlimu prie Gegužių bendruomenės namų ir Lietuvos Respublikos himno giedojimu.

Pirmą kartą Gegužiuose aidėjo trijų šuvių salvės: Signatarams ir 1918-1919m. savanoriams; Tremtiniams, 1941m. birželio 23 d.sukilėliams, partizanams  ir sausio 13-osios didvyriams;  Lietuvai, Gegužiams  ir jų  žmonėms. Salves  atliko  Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų, oro gynybos bataliono kariai. Visus susirinkusius sveikino Šiaulių rajono savivaldybės meras A. Bezaras. LR Seimo narys, LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas, profesorius A. Gumuliauskas pasidalino žiniomis, priminė istorinius faktus  tema ,,100 m. po  Valstybės  atkūrimo“. Asociacijos ,,Gegužių kaimo bendruomenė“ pirmininkė A. Petravičienė  pasakojo apie Gegužių kaimo  savanorius ir pokario partizanus. Gražius sveikinimo žodžius tarė Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės vadas pulkininkas leitenantas A. Matutis. Karinių oro pajėgų puskarininkis  A. Tamošiūnas supažindino su projektu ,,Žemė – vanduo“. Plačiau pasakojo apie šių metų pavasarį planuojamą ekspediciją Rėkyvos ežere, kurios tikslas- surasti ir iškelti 1930  metais  sudužusio lėktuvo dalis. Renginyje dalyvavę  Šiauliuose šiuo metu  NATO  oro policijos misiją atliekantys Danijos  kariai ir vadas,  Gegužių bendruomenei padovanojo savo naikintuvo nuotrauką. Visų pasisakymus ir kalbas apjungė LR Aukščiausiosios Tarybos akto dėl nepriklausomos Valstybės atstatymo signataro, Gegužių seniūnaičio  A. Sėjūno nuoširdūs, jausmingi žodžiai.

Šventinį koncertą visiems dalyvavusiems skyrė ŠRSKC pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. A. Gaidamaka), Bridų filialo  Voveriškių moterų vokalinis ansamblis ,,Vovingė“, ir moterų vokalinis duetas (vad. D. Kembrienė), Bridų  filialo  Gegužių a capella ,,Meilė muzikai “ ir moterų vokalinis ansamblis ,,Gegužė“ (vad. L. Petkuvienė}, Šiaulių miesto lopčelio darželio ,,Voveraitė“ vokalinis ansamblis ,,Mažieji voveriukai“ (vad. D. Polekienė), renginį vedė Bridų filialo kultūros renginių organizatorė N. Girniuvienė.

Šventinio minėjimo – koncerto pabaigoje visi  atsistoję, susikabinę rankomis, sudainavo ,,Lietuva brangi“.

Tėvyne Lietuva, man tu –

Kaip žiburys namų šventų

Švieti ir širdžiai, ir akims:

Esi many – tai kas atims?           A. Puišytė

 

Bridų filialo informacija

20180210_151211 20180210_15394620180210_142046 20180210_162448 20180210_165541