Šventė ant Bubių piliakalnio

CIMG0265  Š.m. liepos 6 d. – Mindaugo karūnavimo dieną, žmonės, nešini Lietuvos simboliais, pasipuošę geltona, žalia, raudona spalvomis, gausiai rinkosi ant Bubių piliakalnio.

Renginys prasidėjo daudytės garsais (atl. D. Ramančionis). Tradicinį aukurą įžiebė Bubių bendr. pirmininkas Vyt. Žymančius. Susirinkusius pasveikino Bubių pagr. mokyklos direktorius R. Varapickas. Bendruomenės narė, Vida Vileikienė, pasipuošusi ramunių vainiku, paskaitė Just. Marcinkevičiaus eiles. Dainų puokštę susirinkusiems padovanojo folk. ans. „Kurtuovė“ (vad. E. Ramančionienė), o šeimyninio Drąsučių klasikinės muz. ansamblio (vad. K. Rupšys) atliekami garsai visus nuskraidino į Lietuvos praeities apmąstymus.

Susirinkusius pasveikino ir Bubių seniūnas Vyt. Slabys.  Šventinį koncertą  tęsė folk. ans. „Obelėlė“ (vad. A. Vyšniauskienė), kuriai pritarė susirinkusi minia. Dvi dainas apie Lietuvą padainavo „Gilvietos“ ansamblio dalyvės.

Užgrojus liaud. muz. kapelai „Dubysa“ (vad. V. Dauskurdis) kalno papėdėje žmonės šoko, suko ratelius.

21 val. minia  širdimi susivienijusi su viso pasaulio lietuviais, išdidžiai iškėlę vėliavas, stovėdami ant Bubių piliakalnio, viename iš šimto Lietuvos piliakalnių, giedojo Lietuvos valstybinį himną. Tai buvo neapsakomas jausmas, po kurio tęsėsi linksmybės. Namo žmonės skirstėsi dar negreitai ir dainuodami. Džiugu švęsti LIETUVOS šventę.

Aldona Vyšniauskienė.

20170706_201050 CIMG0258 CIMG0270 CIMG0276 CIMG0283 CIMG0286