Jubiliejus Bubiuose

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

2017 m. kovo 15 dieną Bubių kultūros namuose, paminėjome ilgametės buvusios kultūros darbuotojos, folkloro ansamblio „Obelėlė“ dalyvės Zofijos Popovienės garbų 80 ties metų jubiliejų. Jubiliatę sveikino Šiaulių r. kultūros centro direktorė J. Lubienė ir  pav. R. Bitienė. Zofiją sveikino Bazilionų ir Bubių mėgėjų meno kolektyvai ir bendruomenės nariai, draugai ir artimieji. Jubiliatė deklamavo   S. Neries ir E. Matuzevičiaus eiles ir dėkojo visiems susirinkusiems už sveikinimus.

Meno vad. A. Vyšniauskienė