Tautiška giesmė aplink pasaulį ir Bubiuose

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Mindaugo Karūnavimo šventė prasidėjo Ant. Šimbarevičiaus posmu „Gimtinė mana“, kurį paskaitė vakaro vedančioji A. Vyšniauskienė. Lygiai

21 val. gausus bubiečių būrys sugiedojo Lietuvos valstybinį himną. Visus susimąstyti privertė Bubių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Z. Lemežienės pranešimas apie himno atsiradimą ir svarbą, vakaro dalyvių ekspromtu paskaityti S. Neries ir J. Degutytės posmai bei A. Butnoriaus atliekamos dainos, pritariant akustine gitara. Dvasiškai pakylėti, dar kartą išreiškę meilę Lietuvai, niekas neskubėjo skirstytis. Vaišinosi žolelių arbata, bendruomenės pirmininko V. Žymančiaus atneštu medumi, diskutavo.   

 

Bazilionų filialo informacija

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA